TERMINARZ DYPLOMOWANIA:

 

   Terminarz czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych i przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia – nabór luty 2020

 

   Terminarz czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych i przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 dla studentów niestacjonarnych studiów drugiego stopnia – nabór luty 2020

 

   Terminarz czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych i przeprowadzeniem egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych stacjonarnych studiów drugiego stopnia – nabór luty 2020

 

   Terminarz czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych na kierunku „ mechanika i budowa maszyn”, „logistyka”, „biogospodarka” w r.ak.2019/2020 i 2020/2021 dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – nabór październik 2017

 

   Terminarz czynności związanych z wykonywaniem prac dyplomowych na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, „logistyka” w r.ak.2019/2020 i 2020/2021 dla studentów niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – nabór październik 2017

 




Back...