Efekty kształcenia

 

    Kierunek "Logistyka" - profil ogólnoaakademicki - studia drugiego stopnia

 

    Kierunek "Logistyka" - profil ogólnoaakademicki - studia pierwszego stopnia

 

    Kierunek "Mechanika i budowa maszyn" - profil ogólnoaakademicki - studia drugiego stopnia

 

   Kierunek "Mechanika i budowa maszyn" - profil ogólnoaakademicki - studia pierwszego stopnia

 


Back...