Up

Wnioski i podania

Ogólny wzór wniosku do Dziekana
Ogólny wzór wniosku do Rektora WAT
Wniosek o skreślenie z listy studentów
Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
Wniosek o wydania dodatkowego odpisu dyplomu wraz z suplementem w tłumaczeniu na język obcy za wniesieniem dodatkowej opłaty za dyplom
Wniosek o dokonanie zmiany w rozkładzie zajęć
 
 
Powered by Phoca Download