AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 2. W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:

  Decyzja nr 286/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zw dnia 21 sierpnia 2020w r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

  Uchwała nr 76/WAT/2019 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

  Decyzja nr 295/RKR/2019 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

  Zarządzenie nr 06/RKR/2018 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich

  Zarządzenie Rektora Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r.w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

 3. W Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT
 4. Decyzja Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 32/WlM/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego wraz z załącznikiem „Normy i normatywy procesu dydaktycznego obowiązujące na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT

  Decyzja Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT nr 83/WIM/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia

  Decyzje Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej nr 3/WIM/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia wydziałowego „Systemu zapewnienie jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT”

  Decyzja Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1172/WME/2016 z dnia 9 września 2016 r.

  Decyzja Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego nr 85/WIM/2020 z dnia 09.10.2020 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. oceny jakości prac dyplomowych

  Procedura oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej - załącznik do Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego nr 06/WME/2015 z dnia 20.05.2015 r.

  Protokół oceny jakości pracy dyplomowej - załącznik do Procedury oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej

  Zasady i wymagania odbywania studiów według indywidualnego programu studiów

  Zasady i formy odbywania praktyk zawodowych w WIM

  Zasady procesu dyplomowania w WME WAT

  Zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego w WME WAT

  Zasady wyboru specjalności