Użyteczne linki:

Polska Komisja Akredytacyjna – www.pka.edu.pl
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych – www.kaut.agh.edu.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
Eksperci Bolońscy – www.ekspercibolonscy.org.pl