Plany sesji letniej roku akademickiego 2018/2019:


Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Biocybernetyka inżynieria biomedyczna"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Biogospodarka"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Logistyka profi ogólnoakademicki"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Logistyka profi ogólnoakademicki"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne I stopnia, kierunek Mechanika i budowa maszyn"
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018-2019, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Mechanika i budowa maszyn"