studia doktoranckie

Termin zasadniczej sesji egzaminacyjnej zimowej r.a. 2018/2019 planowany jest w okresie
30.01- 10.02.2019 r.
Termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej zimowej r.a. 2018/2019 wyznaczony jest w okresie
18-28.02.2019 r.
Doktoranci indywidualnie ustalają terminy swoich egzaminów i zaliczeń z prowadzącymi zajęcia.
 Back...