WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
ppor. mgr inż. Mateusz Chudoba
praca na temat:"Wstępny projekt promu desantowego o ładowności 40 000 kg"
    mgr inż. Aleksandra Dejneka
praca na temat:"Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych rozpraszających obciążenia udarowe przekazywane na żołnierza w pojeździe wojskowym"
     mgr inż. Patryk Dombrowski
praca na temat:"Analiza wytrzymałości połączenia tarczy sprężarki z turbiną silnika"
    mgr inż. Paweł Golan
praca na temat:"Badania energochłonne struktur trójwymiarowych z tworzywa sztucznego z pomiarem deformacji metodą cyfrowej korelacji obrazu"

 

    
mgr inż. Paweł Kobojek
praca na temat:"Transport drogowy mini
maszyn inżynieryjnych (maszyny do 2t)"
    
mgr inż. Patryk Szwajkowski

praca na temat:"Badania modelowe ruchu
samochodu z przyczepą podczas
omijania nagle pojawiającej się przeszkody"

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

              
sierż. pchor. inż. Piotr Golec
praca na temat:"Analiza możliwości zastosowania połączeń spajanych techniką FSW wybranych węzłów
konstrukcyjnych wojskowego sprzętu przeprawowego"
    
inż. Jakub Łuszczek

praca na temat:"Projektowanie
jednostopniowych przekładni
zębatych o dużym przełożeniu wytwarzanych z użyciem technologii addytywnych w zastosowaniach
napędów maszyn inżynieryjnych"
     inż. Sylwester Marek Osiadacz
praca na temat:"Zastosowania oscyloskopu w diagnostyce pojazdów"
    inż Mateusz Skaba
praca na temat:"Analiza numeryczna wytrzymałości wybranych podzespołów ramienia koparki"

 

inż. Jakub Wąsik
praca na temat:"Wstępny projekt modułowego jednoosiowego mini-ciągnika"

 

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż. Arkadiusz Chodkiewicz
praca na temat:"Analiza standardów europejskich oceny właściwości smarnościowych olejów z dodatkami uszlachetniającymi"
    mgr inż. Ilona Dziobek
praca na temat:"Badanie odporności na utlenianie olejów napędowych"
     mgr inż. Jakub Faryński
praca na temat:"Projekt rozmieszczenia elementów infrastruktury przeładunkowej w transporcie intermodalnym"
    mgr inż. Szymon Senyk
praca na temat:"Wpływ granulacji heksagonalnego azotku boru wprowadzonego do smaru plastycznego na jego właściwości smarnościowe"

 

mgr inż. Michalina Sułkiewicz
praca na temat:"Monitorowanie transportu samochodowego na terenie Polski za pomocą RFID"

 

 

2.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

inż. Karolina Chudzińska
praca na temat:"Ocena systemu transportowego"

 

 

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż Rafał Gromulski
praca na temat:"Bezpieczeństwo osób jadących podczas zderzenia bocznego"
    mgr inż Piotr Kiecelman
praca na temat:"Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika"
    
mgr inż Damian Koszykowski

praca na temat:"Analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowej 3D w elementach maszyn stosowanych w motoryzacji i energetyce"
    mgr inż Damian Kowalczyk
praca na temat:"Diagnostyka stanu opon przy wykorzystaniu mobilnego serwisu ogumienia"

 

              
mgr inż Piotr Skorupski
praca na temat:"Projekt wstępny mini hamowni do kosiarek z napędem spalinowym"
    mgr inż Adam Smoliński
praca na temat:"Analiza współpracy ogumienia pojazdu wojskowego z podłożem w różnych warunkach jazdy"
     mgr inż Adam Stanio
praca na temat:"Projekt wstępny hydraulicznego podnośnika serwisowego z napędem spalinowym o udźwigu 30 kN"
    mgr inż Mateusz Szpaczyński
praca na temat:"Wyznaczenie charakterystyk działania wybranych układów mechatronicznych silnika 1.2 TSI CBZB"

 

    
mgr inż Mikołaj Stypułkowski
praca na temat:"Badania eksperymenrtalno-symulacyjne
oporów ruchu pojazdu o napędzie elektrycznym"
    mgr inż Yurij Yendzheiovski
praca na temat:"Analiza właściwości materiałów
filtracyjnych z dodatkiem nanowłókien"

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

              
inż Patryk Szwajkowski
praca na temat:"Komputerowa symulacja wariantów jazdy samochodu"
    inż Aleksandra Dejneka
praca na temat:"Badanie wpływu uproszczeń geometrii
modelu na wyniki analiz numerycznych belek"
     inż Maciej Grochala
praca na temat:"Badanie właściwości wytrzymałościowych
wybranego kompozytu polimerowego
w szerokim zakresie szybkości
odkształcenia z uwzględnieniem anizotropii"
    inż Paweł Kobojek
praca na temat:"Ocena energii
deformacji samochodów powypadkowych
na podstawie ich fotografii"

 

    

inż Marcin Podgajny

praca na temat:"Analiza wyposażenia i przebiegu
samochodów hybrydowych na rynku wtórnym
na podstawie ich ofert internetowych"
    sierż. pchor. inż. Daniela Szczpaczyńska
praca na temat:"Projekt robota wsparcia dla
pododdziałów inżynieryjnych"

 

 

2. KIERUNEK LOGISTYKA
2.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż Piotr Bartosiak
praca na temat:"Modelowanie systemu oceny eksploatacji środków transportu do przewozu paliw"
    
mgr inż Igor Dąbrowski

praca na temat:"Badanie właściwości smarnościowych smaru plastycznego z dodatkiem grafenu"
     mgr inż Justyna Giza
praca na temat:"Proces oceny wybranego sprzętu logistycznego"
    
mgr inż Aleksandra Lęgas

praca na temat:"Wybrane metody ilościowe stosowane w obszarze gospodarki magazynowo- transportowej"

 

        
mgr inż Patrycja Nogas
praca na temat:"Badanie właściwości smarnościowych oleju z dodatkiem grafenu"
    
ppor. mgr inż Adrianna Szewczyk

praca na temat:"Wojskowy transport strategiczny wobec zmiany
w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego"
     ppor. mgr inż Joanna Szkutnik-Rogoż
praca na temat:"Wybrane problemy dotyczące metod prognozowania popytu"

 

 

2.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

 

    
sierż. pchor. inż. inż Łukasz Hejmowski
praca na temat:"Funkcjonowanie baz w misjach
poza granicami kraju"
    inż. Michał Krzemiński
praca na temat:"Metody i narzędzia stosowane
w zarządzaniu zapasami magazynowymi"

 

 

 

WYRÓŻNIONE PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

1. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

              
mgr inż Łukasz Broda
praca na temat:"Badania odporności balistycznej kompozytu warstwowego wytworzonego metodą wybuchowego łaczenia"
    mgr inż Mateusz Fałek
praca na temat:"Analiza wytrzymałości kompozytowej struktury dzwigara głownego skrzydła samolotu w obszarze mocowania do kadłuba"
     mgr inż Michał Kucewicz
praca na temat:"Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii 3D pod kątem enerochłonności"
    mgr inż Ewa Michalczyk
praca na temat:"Projekt protezy stawu kolanowego oraz analiza jej wpływu na biomechanike ruchu"

 

              
mgr inż Łukasz Mórawski
praca na temat:"Badanie działania układu zasilania paliwem typu common rail z wtryskiwaczami CRIN4 (HADI) firmy Bosch"
    mgr inż Paweł Sławek
praca na temat:"Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych mobilnej modułowej platformy pływajacej"
     mgr inż Damian Staniszewski
praca na temat:"Projekt podnośnikowej platformy obsługowej dla robota o masie własnej 500 kg"
    mgr inż Wojciech Wdowiński
praca na temat:"Analiza wytrzymałosci sierpowej zamka łaczącego łopatkę z tarczą sprężarki turbiny gazowej"

 

                                 
             mgr inż Michał Wojciechowski
praca na temat:"Projekt wstępny zawieszenia
dla wielozadaniowego gąsienicowego
wozu bojowego"
          mgr inż Mateusz ZIUBIŃSKI
praca na temat:"Diagnostyka deformacji nadwozia
samochodu po czołowo-bocznym
zderzeniu pojazdów"
             

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA

                                 
             inż Mateusz KALISZ
praca na temat:"Badania perforacji panelu Al-Ti/SiC
wybranym pociskiem przeciwpancernym"
          sierż. pchor. inż Marcin LAZARZ
praca na temat:"Ocena parametrów użytkowych mostu pontonowego
z połączeniami przegubowymi"
             

 

 

 

1. KIERUNEK LOGISTYKA
1.1 KATEGORIA PRACA MAGISTERSKA

 

         
mgr inż Karolina BONKOWSKA
praca na temat:"Opracowanie aplikacji do przeprowadzania klasyfikacji zapasów w przedsiebiorstwie"
    mgr inż Maja GAWRYLUK
praca na temat:"Modelowanie procesów magazynowych"
     mgr inż Daria GROM
praca na temat:"Organizacja przeładunku pomiedzy transportem sródlądowym a samochodowym"

 

         
mgr inż Anna KOPICZKO
praca na temat:"Modernizacja i doskonalenie jakości opakowań jednostkowych i ich znaczenie dla konsumenta"
     mgr inż Piotr LISIAK
praca na temat:"Wykorzystanie systemu RFID (Radio-frequency identification) do zarządzania komunikacja miejska w Warszawie"
    mgr inż Luiza MOLENDA
praca na temat:"Problemy funkcjonowania morskich terminali kontenerowych w łańcuchach i sieciach dostaw"

 


mgr inż Maciej PANEK
praca na temat:"Model oceny efektywności i konkurencyjności usługi logistycznej
na przykładzie wybranej firmy"

 

 

 

1.2 KATEGORIA PRACA INŻYNIERSKA


sierż. pchor. inż Joanna SZKUTNIK-ROGOŻ
praca na temat:"Metody optymalizacji kosztów transportu wybranego sprzętu
służby czołgowo-samochodowej
z wykorzystaniem OCTAVE 3.4.3 oraz NOTEPAD++"

 

 


 Home...