AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 2. W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno-prawne:

  Uchwała nr 76/WAT/2019 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

  Decyzja nr 118/RKR/2016 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 01 września 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016 - 2020.

  Decyzja nr 295/RKR/2019 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

  Zarządzenie nr 06/RKR/2018 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich

  Zarządzenie Rektora Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1/RKR/2020 z dnia 08 stycznia 2020 r.w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

 3. W Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT
 4. Decyzja Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT nr 16/WIM/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia

  Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego nr 01/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia System zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej

  Decyzja Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 1172/WME/2016 z dnia 9 września 2016 r.

  Uchwała Rady Wydziału Nr 05/WME/2015 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Mechanicznego nr 03/WME/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

  Wykaz norm i normatywów procesu dydaktycznego obowiązujące na Wydziale Mechanicznym WAT

  Uchwała Rady Wydziału Nr 06/WME/2015 z dnia 18 maja 2015 r. s sprawie uchwalenie normatywu procesu dydaktycznego „Procedura oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym WAT".

  Decyzja Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego nr 1425/WME/2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. oceny jakości prac dyplomowych

  Procedura oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej - załącznik do Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego nr 06/WME/2015 z dnia 20.05.2015 r.

  Protokół oceny jakości pracy dyplomowej - załącznik do Procedury oceny jakości prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej

  Zasady i warunki odbywania studiów indywidualnych

  Zasady odbywania praktyk studenckich

  Wniosek do opiekuna praktyk o zaliczenie praktyki zawodowej

  Zasady procesu dyplomowania w WME WAT

  Zasady przeprowadzania egzaminu komisyjnego w WME WAT

  Zasady wyboru specjalności