WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia została powołana na okres kadencji organów Akademii 2016-2020 Decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej nr 16/WME/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w składzie:

Przewodniczący: dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. WAT
Członkowie: dr inż. Piotr SZURGOTT Prodziekan ds. Kształcenia
  dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IPiT
  dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IRiKM
  dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT przedstawiciel nauczycieli akademickicti z IMilO
  dr inż. Janusz MIERZYŃSKI przedstawiciel nauczycieli akademickich z IRiKM
  dr inż. Wiesław KRASOŃ przedstawiciel nauczycieli akademickich z IMilO
  dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI przedstawiciel nauczycieli akademickich z IPiT
  mgr inż. Robert KOSSOWSKI kierownik Dziekanatu
  mgr inż. Aleksandra LĘGAS przedstawiciel doktorantów
  Zuzanna NIEROBISZ przedstawiciel studentów
  mgr inż. Mariusz GUTKOWSKI przedstawiciel pracodawców

Back...