WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia została powołana na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. Decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego nr 915/WME/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku

Skład komisji

Przewodniczący: dr inż. Stanisław KOWALCZYK  
Członkowie: prof. dr hab. inż. Kazimierz BACZEWSKI  
  prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY  
  dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT  
  dr inż. Waldemar PŁOCHARZ  
  dr inż. Piotr SZURGOTT  
  dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI  
  mgr inż. Robert KOSSOWSKI
  mgr inż. Tomasz SZAFRAŃSKI przedstawiciel doktorantów
  st. szer. pchor. Łukasz MAKARYK przedstawiciel studentów
  mgr inż. Mariusz GUTKOWSKI przedstawiciel pracodawców