LabVIEW (akronim angielskiej nazwy Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - graficzne środowisko programistyczne stworzone przez firmę National Instruments ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.
     LabVIEW często jest wykorzystywane w ośrodkach badawczych (m.in. CERN i NASA), przy testach w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wykonuje się pomiary i analizę pobieranych danych.
     Środowisko to od początku prezentowało odmienne podejście do sposobu tworzenia programu. Tworzenie programu polega w nim na łączeniu różnych graficznych ikon, z których każda odpowiada za wykonywanie różnych funkcji. Wykonywanie programu nie jest w tym przypadku realizowane poprzez wykonywanie poszczególnych linii kodu, ponieważ takowe nie występują. Program składa się z połączonych ze sobą ikon, a wykonywanie programu determinuje przepływ danych pomiędzy tymi ikonami. Każda funkcja (w postaci odpowiedniej ikony) posiada odpowiednie połączenia na wejściu odpowiadające za wprowadzanie danych wejściowych do funkcji oraz połączenia na wyjściu, którymi są wyprowadzane dane wyjściowe z funkcji. Właśnie taki przepływ informacji powoduje, iż operacje i funkcje są wykonywane w odpowiedniej kolejności.
     Autorzy środowiska przeznaczyli je od samego początku dla inżynierów i naukowców, którzy w ten sposób rozwiązują problemy. Dlatego uznali, że takie podejście do programowania będzie najbardziej naturalne dla osób, które będą posługiwały się LabVIEW.
     Środowisko to posiada wiele funkcji wbudowanych i przeznaczonych do komunikacji z wieloma urządzeniami za pomocą wielu różnych interfejsów (GPIB, RS-232, IrDA, Bluetooth, Ethernet itd.). LabVIEW udostępnia również ponad 400 różnych funkcji matematycznych, funkcje do przedstawiania danych, itp.

     Wydział Inżynierii Mechanicznej wraz z innymi wydziałami WAT wykupił trzy letnią licencję Academic Site License Plus (ASLR+). Licencja ta pozwala dystrybuować oprogramowanie dla wszystkich pracowników i studentów (wersja studencka) Wydziału Inżynierii Mechanicznej (bez opłat z ich strony), a także instalować oprogramowanie na dowolnej liczbie komputerów w pracowniach laboratoryjnych. Licencja pozwala na zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze.
      Dystrybucją licencji ogólnouczelnianej zajmuje się Dział Informatyki WAT od 1 lutego 2017r.