System Informacji Prawnej LEX to jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska.

 

     Od 1 lutego 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa umowa na dostęp do systemu LEX dla pracowników WAT, która obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk dostępowych i wszystkie zasoby WOLTERS KLUWER dedykowane obszarowi prawnemu, zamówień publicznych, księgowości oraz kadr, a także dodatkowe funkcjonalności.

     W ramach oferty zapewniany jest również dostęp do modułu LEX Czasopisma, który zawiera:

 • Artykuły, glosy, komentarze artykułowe, analizy orzecznictwa oraz inne materiały (w tym spisy treści, stopki redakcyjne, wstępy, od redakcji) pochodzące z 32. czasopism.
 • Wybór tekstów w formacie PDF publikowanych w 32. czasopismach, do których Wolters Kluwer posiada prawa autorskie, oraz tekstów, które nie wymagają posiadania praw autorskich (np. spisy treści, stopki redakcyjne, wstępy, od redakcji).

     Obejmuje następujące czasopisma:

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS - z lat 1981-2014
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej - z lat 2010-2015
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - z lat 2011-2012
 • Coaching Review - z lat 2010-2014
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego - z lat 2007-2010
 • Europejski Przegląd Sądowy - z lat 2005-2015
 • Finanse Komunalne - z lat 1994-2015
 • Gdańskie Studia Prawnicze - z lat 1997-2015
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa - z lat 2005-2015
 • Glosa - z lat 1995-2015
 • Ius Novum - z lat 2007-2014
 • Krajowa Rada Sądownictwa - z lat 2008-2015
 • Management and Business Administration. Central Europe - z lat 2010-2015
 • Nieruchomości i Prawo - z lat 2011-2013
 • Nowy Przegląd Notarialny - z lat 2012-2015
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - z lat 1994-2015
 • Państwo i Prawo - z lat 1990-2015
 • Polish Yearbook of International Law - z lat 1966-2014
 • Prawo Papierów Wartościowych - z lat 2000-2001
 • Prawo w Działaniu - z lat 2011-2014
 • Prokurator - z lat 2000-2012
 • Prokuratura i Prawo - z lat 1995-2015
 • Przegląd Legislacyjny - z lat 2013-2015
 • Przegląd Podatkowy - z lat 1991-2015
 • Przegląd Prawa Handlowego - z lat 1992-2015
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego - z lat 2009-2014
 • Samorząd Terytorialny - z lat 1991-2015
 • Studia Iuridica Lublinensia - z lat 2003-2015
 • Studia Iuridica Toruniensia - z lat 2001-2014
 • Studia Prawnicze i Administracyjne - z lat 2010 - 2015
 • Temidium - z lat 2010-2015
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - z lat 1990-2015.

     LEX Czasopisma zawiera (dane na 4 listopada 2015 r):

 • 39.144 artykuły i inne materiały pochodzące z 32 czasopism, w tym:
 • 32.214 tekstów w formacie PDF dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu