Materiały dydaktyczne

 

Użytkownicy licencji TAH mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials

 

MATLAB Courseware

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

www.mathworks.com/academia/courseware

 

Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

matlabacademy.mathworks.com

 

Project – Based Learning (PBL)

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja

www.mathworks.com/academia/hardware

 

MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

 

Webinaria

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

www.mathworks.com/videos

www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria

 

MATLAB and Simulink Based Books

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

www.mathworks.com/support/books


 Back...