MATLAB - program komputerowy firmy The MathWorks będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Nazwa programu pochodzi od angielskich słów MATrix LABoratory, gdyż początkowo program ten był przeznaczony do numerycznych obliczeń macierzowych. Obecnie program ten potrafi znacznie więcej, cechuje go duża liczba funkcji bibliotecznych oraz duże możliwości rozbudowy przez użytkownika za pomocą pisania własnych funkcji. Posiada on swój język programowania, co umożliwia pisanie w pełni funkcjonalnych programów działających w środowisku Matlaba.
     W zakresie grafiki MATLAB umożliwia rysowanie dwu i trójwymiarowych wykresów funkcji oraz wizualizację wyników obliczeń w postaci rysunków statycznych i animacji. Możliwe jest pobieranie danych pomiarowych z urządzenia zewnętrznego przez porty w celu ich obróbki. Wszystko to powoduje, że program ten znajduje bardzo szerokie zastosowanie.
     Istnieją alternatywne odpowiedniki tegoż programu rozprowadzane na licencjach FLOSS, takie jak Scilab czy Octave, jednak nie są tak rozbudowane jak MATLAB.

     Simulink – część pakietu numerycznego MATLAB firmy The MathWorks. Służy do przeprowadzania symulacji komputerowych. Simulink pozwala budować modele symulacyjne przy pomocy interfejsu graficznego i tzw. bloków. Przy pomocy Simulinka można przeprowadzać zarówno symulacje z czasem dyskretnym jak i ciągłym.
     Simulink znajduje głównie zastosowanie (poprzez to, że umożliwia symulacje w czasie ciągłym) w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, analizie obwodów elektrycznych i teorii sterowania.

     Wydział Inżynierii Mechanicznej waraz z innymi wydziałami WAT wykupił 3-letnią licencję Total Academic Headcount. Licencja ta pozwala dystrybuować oprogramowanie dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej (bez opłat z ich strony), a także instalować oprogramowanie na dowolnej liczbie komputerów w pracowniach laboratoryjnych. Licencja pozwala na zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze.
      Dystrybucją licencji ogólnouczelnianej zajmuje się Dział Informatyki WAT od 1 lutego 2017r.