Adresaci programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

     Program Microsoft Azure Dev Tools for Teaching adresowany jest do poszczególnych wydziałów uczelnianych o charakterze technicznym, informatycznym, inżynierskim, matematycznym (tzw. jednostka "STEM"). Oprogramowanie zawarte w subskrypcji może być dystrybuowane przez wydział tylko do własnych pracowników, studentów, laboratoriów. Wydział nie może udostępniać oprogramowania pracownikom i studentom innych wydziałów danej uczelni.

     Wydział Inżynierii Mechanicznej spełnia wymagania jednostki edukacyjnej typu "STEM", został zakwalifikowany do programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i wykupił 3-y letnią subskrypcję na oprogramowanie. Subskrypcja obowiązuje do dn. 31.08.2020r.


 Back...