Autoryzowani Użytkownicy oprogramowania w ramach programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Zgodnie ze znowelizowaną umową subskrypcyjną programu (styczeń 2019), z oprogramowania udostępnianego w ramach programu mogą korzystać następujące osoby, nazywane "Autoryzowanymi Użytkownikami":

  • Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej - każdy student posiadający aktualny status studenta studiów wojskowych, stacjonarnych, niestacjonarnych, I-go II-go III-go stopnia, podyplomowych i posiadający aktywny adres email w domenie @student.wat.edu.pl
  • Nauczyciele Akademiccy Wydziału Inżynierii Mechanicznej - pracownicy dydaktyczni, naukowo - dydaktyczni, naukowi posiadający zawartą umowę o pracę, dzieło, zlecenie i posiadający aktywny adres email w domenie @wat.edu.pl
  • Personel techniczny Wydziału Inżynierii Mechanicznej - pracownicy bezpośrednio związani z obsługą i utrzymaniem laboratoriów komputerowych wydziału i posiadający aktywny adres email w domenie @wat.edu.pl
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej - jako osoba prawna na wszystkich komputerach w laboratoriach i salach wykładowych służących dydaktyce i nauczaniu subskrybowanego oprogramowania

Szczegółowe informacje o warunkach licencjonowania znajdują się w Umowie Subskrypcyjnej.
 Back...