Dystrybucja oprogramowania dla studentów i pracowników – platforma Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

     Microsoft Azure Dev Tools for Teaching jest usługą oferowaną w ramach platformy Microsoft Azure. Zakładka z oprogramowaniem znajduje się w menu platformy „Strona główna” --> „Education” --> „Oprogramowanie”. W zakładce jest wykaz udostępnionego oprogramowania wraz z kluczami aktywacyjnymi (jeśli takowy jest wymagany).
     W przypadku dokonania zmian podzespołów w komputerze może być wymagana ponowna aktywacja, w szczególności systemu operacyjnego. Firma Microsoft zaleca dokonanie takich zmian przed instalacją oprogramowania. Standardowy klucz aktywacyjny udostępniany Autoryzowanym Użytkownikom pozwala na dokonanie dwukrotnej aktywacji. Na dwóch różnych komputerach lub na wypadek awarii jednego jako kopia awaryjna. W przypadku gdyby wystąpiła awaria komputera lub wykonana została modyfikacja jego podzespołów, a obie aktywacje zostały już wykorzystane, należy skontaktować się z lokalnym Przedstawicielstwem firmy Microsoft, wyjaśnić pracownikowi zaistniałą sytuację i dokonać aktywacji telefonicznej, o ile wyjaśnienia zostaną przyjęte i prośba zostanie zaakceptowana.


Dystrybucja oprogramowania dla pracowni laboratoryjnych

     Dystrybucja oprogramowania dla pracowni laboratoryjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Administratora Programu w WIM. W pracowniach może być instalowane i aktywowane oprogramowanie tylko przy użyciu klucza dedykowanego dla laboratoriów. Pod żadnym pozorem proszę nie próbować aktywować oprogramowania za pomocą kluczy udostępnianych Autoryzowanym Użytkownikom.
     Jeśli będzie potrzeba dokonania instalacji oprogramowania w laboratoriach, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie laboratoriów proszone są o kontakt z Administratorem Programu w WIM. Administrator udostępni stosowny pakiet instalacyjny oprogramowania wraz z odpowiednim kluczem aktywacyjnym lub aktywacji dokona samodzielnie na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem. Zabronione jest także użytkowanie klucza laboratoryjnego na komputerach osobistych i z poza laboratoriów lub sal wykładowych.


 Back...