Oprogramowanie oferowane w ramach programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

     W ramach programu firma Microsoft udostępnia zawsze najnowsze wersje oferowanych programów oraz (najczęściej) wersję poprzednią.

  • Systemy operacyjne dla komputerów - Windows 10, Windows 8.1
  • Systemy operacyjne dla serwerów – Windows Server 2019, Windows Server 2016
  • Serwery usług – SQL Server, SharePoint Server, System Center, Hyper-V, Project Server, itp.
  • Narzędzia programistyczne – Visual Studio
  • Aplikacje – Access 2019, Project 2019, Visio 2019
  • Inne – zawsze aktualny szczegółowy katalog znajduje się w konsoli użytkownika, a ogólny wykaz jest pod adresem https://azure.microsoft.com/pl-pl/education/institutions/dev-tools-for-teaching-faq/

     Administrator Programu w Wydziale Inżynierii Mechanicznej może pobrać na potrzeby bazy laboratoryjnej lub badawczej oprogramowanie w wersjach jeszcze wcześniejszych. Z zasady oprogramowanie takie nie jest udostępniane Autoryzowanym Użytkownikom do użytku osobistego. W uzasadnionych przypadkach (gdy wymagają tego założenia edukacyjne, założenia projektu badawczego, środowisko technologiczne) istnieje możliwość pobrania pakietów instalacyjnych wraz z kluczami aktywacyjnymi i przekazania ich Autoryzowanym Użytkownikom. Każde takie pobranie i udostępnienie wymaga zarejestrowania w ewidencji pobrań i udostępniania oprogramowania.
     Każdy Autoryzowany Użytkownik ma dostęp do katalogu aktualnie oferowanego oprogramowania w platformie dystrybucyjnej, po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do platformy Microsoft Azure. Wszystkie pobrania oprogramowania przez Autoryzowanych Użytkowników są automatycznie rejestrowane w ewidencji pobrań.

UWAGA: Program Microsoft Azure Dev Tools for Teaching nie zawiera pakietu Office. Oprogramowanie Office zostało zakupione przez Wydział Mechaniczny (obecnie WIM) w ramach umowy EES (Enrollment for Education Solutions) i jest omówione w zakładce Microsoft Office.


 Back...