Odpowiedzialność użytkowników

     Zgodnie z zapisami Umowy Subskrypcyjnej Autoryzowani Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie jej postanowień i wykorzystywanie oprogramowania zgodnie z jej zapisami. Należy też pamiętać, że każde oprogramowanie zawiera dodatkowe własne postanowienia licencyjne. W szczególności punkt 6. Umowy określa niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania i zachowania Użytkownika.
     Oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie studentom i pracownikom Wydziału Mechanicznego. Autoryzowani Użytkownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej nie mogą udostępniać zarówno pakietów instalacyjnych, jak i kluczy aktywacyjnych studentom i pracownikom z innych wydziałów WAT, kolegom, znajomym, przyjaciołom, rodzinie, osobom trzecim, etc.
     Oprogramowanie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjno-dydaktycznych i badawczo-naukowych w zakresie działalności niekomercyjnej. Nie można też za jego pomocą uzyskiwać żadnych przychodów lub profitów.
     W przypadku wykrycia nieprawidłowego użytkowania oprogramowania lub niestosowania się do postanowień licencyjnych firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w systemie oraz możliwość wystąpienia z roszczeniami.


 Back...