Okres użytkowania

     Po zakończeniu studiów lub pracy w Wydziale Inżynierii Mechanicznej konto Autoryzowanego Użytkownika w platformie MADTFT zostaje dezaktywowane. Użytkownik traci tym samym możliwość pobierania nowego oprogramowania, aktualizacji dotychczas użytkowanego oraz pobierania kluczy aktywacyjnych.
     Użytkownik nie ma obowiązku zaprzestania korzystania z oprogramowania i jego odinstalowania ze swego komputera osobistego. Nadal może z niego korzystać na dotychczasowych zasadach, w sposób zgodny z postanowieniami Umowy Subskrypcyjnej.


 Back...