Do jakich celów można wykorzystywać oferowane w programie oprogramowanie i gdzie można je instalować

Wyłącznie do celów edukacyjnych i prowadzenia niekomercyjnych projektów naukowo - badawczych.

 • Na komputerach w pracowniach laboratoryjnych, komputerowych i salach wykładowych Wydziału Mechanicznego gdzie realizowane są zajęcia dydaktyczne związane z nauką wykorzystywanego oprogramowania.
 • Na serwerach Wydziału Mechanicznego.
 • Na komputerach osobistych studentów Wydziału Mechanicznego w celu doskonalenia zdobytej wiedzy, samokształcenia, realizacji projektów związanych z zajęciami, a także realizacji niekomercyjnych projektów własnych.
 • Na komputerach osobistych pracowników dydaktycznych Wydziału Mechanicznego.
 • Na komputerach osobistych pracowników technicznych Wydziału Mechanicznego odpowiadających za instalowanie oprogramowania w pracowniach laboratoryjnych i utrzymanie laboratoriów – wyłącznie w celu oceny prawidłowości działania oprogramowania i poznania sposobów jego instalacji, konfiguracji i użytkowania.
 • Na komputerach osobistych każdego pracownika Wydziału Mechanicznego – pod warunkiem, że pracownik jest zarejestrowanym uczestnikiem usługi edukacyjnej świadczonej przez Wydział Mechaniczny (np.: studentem studiów niestacjonarnych, podyplomowych, itp.)

 

Do jakich celów nie można wykorzystać oprogramowania z programu i gdzie nie można go instalować

Do celów komercyjnych, przynoszących dochody i profity, działalności zarobkowej, tylko ogólnej użyteczności nie związanej z edukacją (przeglądanie stron w Internecie, poczta, komunikatory, itp.)

 • Do budowy infrastruktury obsługującej działalność administracyjną jednostki – wydziałowe serwery plików, usług, baz danych, itp.
 • Na komputerach wykorzystywanych w wydziale do celów administracyjnych i organizacyjnych – administracja, księgowość, dziekanat, dział techniczny, itp.
 • Na ogólnowydziałowych komputerach świadczących studentom i pracownikom dostęp do Internetu i usług niezwiązanych z procesem dydaktycznym.
 • Do realizacji komercyjnych prac badawczych i komercyjnych usług nie związanych z edukacją.
 • Na osobistych komputerach studentów i pracowników wydziałów jeśli miałoby służyć działalności zarobkowej lub było wykorzystywane komercyjnie.

W przypadku wątpliwości co do sposobu i zakresu użytkowania oprogramowania, proszę kierować pytania do Administratora Programu w Wydziale Mechanicznym lub lokalnego oddziału firmy Microsoft.

Szeczegółowe warunki użytkowania zawiera Umowa Subskrypcyjna.
Odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania (FAQ).


 Back...