Okres ważności konta w usłudze Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

     Konto w usłudze jest tak długo aktywne, jak długo aktywny jest adres email pracownika lub studenta. Wraz z zablokowaniem konta email w domenach @wat.edu.pl lub @student.wat.edu.pl użytkownik traci dostęp do platformy Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.


 Back...