Korzystanie z programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching - Rejestracja

     Aby skorzystać z oprogramowania oferowanego w ramach programu, od dnia 25.02.2019r. nie ma konieczności wypełnia i składania żadnych wniosków.
     Obecnie dystrybucję oprogramowania w całości przejęła na siebie firma Microsoft w ramach platformy Microsoft Azure.

     Aby zalogować się do platformy należy kliknąć w poniższy link
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

     Do logowania należy użyć danych autoryzacyjnych z systemu poczty WAT. Loginem jest adres email pracownika lub studenta. W pewnych sytuacjach platforma Azure może wymagać założenia Konta Microsoft. Wtedy należy postępować zgodnie z wytycznymi w trakcie procesu rejestracji. W razie problemów z logowaniem pomocnym może być ten dokument.

     Od dnia 25.02.2019r. Administrator programu w WIM nie zajmuje się zakładaniem kont użytkowników i rozwiązywaniem problemów z logowaniem.


 Back...