1. Działalność publikacyjna Wydziału

Pracownicy naukowi opublikowali w 50 letnim okresie istnienia Wydziału:
  • ponad 200 monografii,
  • ponad 3000 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • ponad 3000 referatów wygłoszonych i opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

poniżej zamieszczono liczbowy wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Mechanicznego
za lata 2013 - 2016 
2013
2014
2015
2016
Razem
Publikacje w czasopismach z części A wykazu czasopism MNISW
10
22
27
29
88
Publikacje w czasopismach z części B wykazu czasopism MNISW
105
73
76
55
309
Monografie naukowe i rozdziały w monografiach, podręczniki akademickie
23
36
26
25
110
Publikacje w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of Science
9
-
28
36
73


2. Lista czasopism punktowanych.

ogłoszona w dniu 26.01.2017

Część A ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część B ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część C ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016


3. Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW 2010-2017

Szukaj czasopisma