Patenty i wzory użytkowe uzyskane przez pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT:

Uzyskane patenty krajowe:

 • Kompaktowe składane podwozie gąsienicowe (Patent nr 231600, z dnia 21.03.2019)
 • Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej (Patent nr 232622, z dnia 15.03.2019)
 • Panel energochłonny na bariery drogowe (Patent numer w trakcie nadania, z dnia 13.12.2018)
 • Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej (Patent nr 230477, z dnia 31.10.2018)
 • Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi (Patent nr 231119, z dnia 17.09.2018)
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej (Patent nr 229526, z dnia 19.03.2018)
 • Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy (Patent nr 228080, z dnia 23.02.2018)
 • Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi (Patent nr 228306, z dnia 23.10.2017)
 • Inteligentny antypocisk do zwalczania pocisków podkalibrowych, odłamkowo-burzących oraz kierowanych i niekierowanych pocisków z głowicami kumulacyjnymi (Patent nr 228305, z dnia 23.10.2017)
 • System obrony aktywnej (Patent nr 225266, z dnia 31.03.2017)
 • Zaczep fotelika bezpieczeństwa (Patent nr 226361, z dnia 24.01.2017
 • Porowate łożska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h+BN (Patent nr 225328, z dnia 31.03.2017)
 • Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na powierzchniślizgowej (Patent nr 226168, z dnia 30.06.2017)
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycane dobraną cieczą jonową (Patent nr 225329, z dnia 31.03.2017)
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe kompleksowo modyfikowane (Patent nr 225330, z dnia 31.03.2017)
 • System obrony aktywnej (Patent nr 225266, z dnia 05.10.2016)
 • Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej (Patent nr 225420, z dnia 15.09.2016)
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowej (Patent nr 225061, z dnia 15.09.2016)
 • Sposób oceny kształtu dwuwymiarowych pęknięć zmęczeniowych (Patent nr 225092, z dnia 13.09.2016)
 • Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego bezzałogowego robota inżynieryjnego (Patent nr 224357, z dnia 13.09.2016)
 • System obrony aktywnej (Patent nr 224971, z dnia 02.08.2016)
 • Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku (Patent nr 224557, z dnia 09.06.2016)
 • Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych (Patent nr 224102, z dnia 04.04.2016)
 • Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego (Patent nr 223891, z dnia 02.03.2016)
 • Przyczepa specjalna do transportu ładunków spaletyzowanych z samozaładowczym osprzętem widłowym (Patent nr 221030, z dnia 29.02.2016)
 • Kaseta mostu pływającego (Patent nr 223689, z dnia 05.02.2016)
 • Maszyna wytrzymałościowa do badań udarowych (Patent nr 221525, z dnia 17.06.2015)
 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych (Patent nr 221525, 17.06.2015)
 • Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej (Patent nr 222664, 21.10.2015
 • Energochłonny panel denny (Patent nr 219799 z dnia 05.11.2014)
 • Chwytak do podejmowania elementów różnogabarytowych (Patent nr 219862, z dnia 21.11.2014)
 • Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego zwłaszcza do transportu kombinowanego (Patent nr 219643 z dnia 12.09.2014)
 • Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych (Patent nr 218524 z dnia 23.05.2014r.)
 • Wieloczynnościowa łyżka ładowarki (Patent nr 217987 z dnia 25.02.2014r.)
 • Osłona kompozytowo-pianowa do ochrony załóg pojazdów lekko opancerzonych (Patent nr 394130 z dnia 26.11.2013r.)
 • Lekki pancerz prętowy (Patent nr 395023 z dnia 13.11.2013r.)
 • Przenośne stanowisko poligonowe do prób wybuchowych (Patent nr 394131 z dnia 05.11.2013r.)
 • Modułowy pływający system przeprawowy (Patent nr 215842 z dnia 26.08.2013r.)
 • Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową (Patent nr 216416 z dnia 02.08.2013r.)
 • Wielofunkcyjna osłona balistyczna (Patent nr 216117 z dnia 10.07.2013r.)
 • Smar plastyczny, zwłaszcza do nasycania porowatych łożysk ślizgowych (Patent nr 192006 z dnia 31.08.2006r.),
 • Porowate łożysko ślizgowe (Patent nr 184133, z dn.30.09.2002r),
 • Olej smarowy zawierający azotek boru ?-BN, zwłaszcza do nasycania porowatych łożysk ślizgowych (Patent nr.185733, z dn. 31.07.2003),
 • Sposób obróbki cieplnej endoprotez (Patent nr 147698 z dn.25.03.1988r - udział w opracowaniu 20%),
 • Sposób mocowania i urządzenie do badania charakterystyk śrub i wkrętów w próbie skręcania (Patent nr 150670 z dn. 11.01.1990r, udział 50%).
 • Układ do diagnozowania maszyn przepływowych (Patent nr 147162 z dn. 22.06.1989 r.)

Uzyskane patenty zagraniczne:

 • A cassette of a floating bridge (Patent Europejski nr EP2532562, z dnia 28.03.2018)
 • A railway wagon and a mechanism for rotating and blocking a loading floor of a railway wagon for combined transportation (Patent Europejski nr EP2570551, z dnia 28.11.2018)
 • A lightweight bar armor ((Patent Izraelski nr 229452, z dnia 29.12.2017)
 • Modular floating system and a method of its manufacture (Patent Europejski nr EP2138393, z dnia 02.09.2015)
 • A lightweight bar armor (Patent Europejski nr EP 2715271, z dnia 09.10.2014)
 • A sectional pontoon bridge (Patent Europejski nr EP 2251255, z dnia 01.05.2013)
 • A railway wagon with a rotatable loading floor (Patent Europejski nr EP 2251255, z dnia 27.11.2013).

Krajowe zgłoszenia patentowe:

 • Poduszka zderzeniowa (P-428695, 28.01.2019)
 • Napinacz cięgien (P-428508, 07.01.2019)
 • Narzędzie do badania odsprężynowania blach i sposób badania odsprężynowania blach (P- 427421, 16.10.2018)
 • Kompaktowe Składane Podwozie gąsienicowe (WYN 417780, 30.06.2016)
 • Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej (P-417780, 30.06.2016)
 • Nakładka na fotele pojazdów komunikacji zbiorowej (P-416282, 26.02.2016)
 • Mechanizm wznoszący masztu turbiny wiatrowej małej mocy (P-416280, 26.02.2016)
 • Zawór regulujący przepływ czynnika szczelinującego (P-416279, 26.02.2016)
 • Zaczep fotelika bezpieczeństwa (P- 410426, 09.12.2014),
 • Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa (P- 410138, 08.12.2014),
 • Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi (P- 409756, 10.10.2014),
 • Balon angioplastyczny o zwiększonej średnicy części środkowej względem części proksymalnej i dystalnej (P- 409116, 06.08.2014),
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej z poszerzeniem w części środkowej (P- 409115, 06.08.2014),
 • Balon angioplastyczny o zredukowanej średnicy części proksymalnej (P- 409094, 04.08.2014),
 • Sposób chłodzenia wyrobisk (P- 408937, 21.07.2014),
 • System obrony aktywnej (P- 408555, 13.06.2014),
 • System obrony aktywnej (P- 408131, 07.05.2014),
 • Sposób numerycznego wspomagania projektowania kopalni i monitorowania bezpieczeństwa przy bieżącym wydobyciu z zastosowaniem systemów GPS (P- 407776, 02.04.2014),
 • Sposób przygotowania zbiornika geotermalnego molekularne (P- 407622, 24.03.2014),
 • Sito molekularne (P-406164, 28.11.2013),
 • Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa do ochrony słupów obiektów publicznych (P-404804, 22.07.2013),
 • Fotelik do przewozu dzieci w pojazdach samochodowych, spełniający funkcje ochronne podczas zdarzeń drogowych, zwłaszcza podczas uderzenia pojazdu w przeszkodę lub wywrócenia, (P-404596, 08.07.2013),
 • Urządzenie do odtwarzania sił bezwładności w symulatorach jazdy (P-404530, 01.07.2013),
 • Składany stojak kuli lub laski ortopedycznej (P-404346, 17.06.2013),
 • Sposób oceny kształtu dwuwymiarowych pęknięć zmęczeniowych (P-.403653, 24.04.2013),
 • Smart panel ( P-403165, 15.03.2013),
 • Sposób intensyfikacji eksploatacji ciepła z odwiertów głębokich (P-402585, 28.01.2013),
 • Sposób odmetanowania węgla przy użyciu płynnego CO2 (P-402397, 09.01.2013),
 • Porowate łożyska ślizgowe spiekane z proszku żelaza z dodatkiem heksagonalnego azotku boru h-BN (P-401050, 04.10.2012),
 • Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na ich powierzchni ślizgowej (P-401051, 04.10.2012),
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe nasycone dobraną cieczą jonową (P-401052, 04.10.2012),
 • Żelazne porowate łożyska ślizgowe kompleksowo modyfikowane (P-401053, 04.10.2012),
 • Pancerz prętowy o małej masie efektywnej (W120733, 03/02/2012),
 • Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy (P398274, 29.02.2012),
 • Sposób sprzężonego wydobycia węglowodorów gazowych i magazynowania CO2 w odwiertach poziomych (P398228, 24.02.2012),
 • Energochłonny panel denny (P397963, 01.02.2012),
 • Modułowy ząb przestrzenny do budowy lekkich osprzętów chwytakowych (P-396756, 25.10.2011),
 • Manipulator kompaktowy z napędem hydrostatycznym (P-396755, 25.10.2011),
 • Zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset mostu pływającego oraz mechanizm otwierania kasety (P-395311, 17.06.2011),
 • Drogowy panel energochłonny (P-395302, 16.06.2011),
 • Chwytak specjalny do podejmowania elementów różnogabarytowych (nr P-395209, 09.06.2011),
 • Przyczepa specjalna do transportu ładunków spaletyzowanych z samozaładowczym osprzętem widłowym, (P-398508, 09.06.2011)
 • Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego zwłaszcza do transportu kombinowanego (P-395135, 06.06.2011),
 • Lekki pancerz prętowy (P-395023, 27.05.2011),
 • Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu (A1 393031, 24.04.2011),
 • Przenośne stanowisko poligonowe do prób wybuchowych (P-394131, 07.03.2011),
 • Osłona kompozytowo-pianowa do ochrony załóg pojazdów lekko opancerzonych (P-394130, 07.03.2011),
 • Hydropneumatyczne zawieszenie podwozia sześciokołowego (P 392820, 02.11.2010),
 • Wielofunkcyjna osłona balistyczna (P 392851, 12.07.2010),
 • Połączenie przegubowe segmentów betonowych barier ochronnych (P 391427, 07.06.2010)
 • Wielofunkcyjna maszyna wytrzymałościowa do badań udarowych i statycznych (P 390885, 31.03.2010),
 • Układ wagonu platformy kolejowej z peronem do transportu kombinowanego (P 391269, 17.03.2010),
 • Wieloczynnościowa łyżka ładowarki (P 390581, 01.03.2010),
 • Wagon kolejowy do transportu kombinowanego (P 388846, 20.08.2009),
 • Pontonowy most kasetowy (P 388739, 06.05.2009),
 • Sposób wykonania stożkowego połączenia wtłaczanego ze strefami laserowego wzmocnienia – wielowypust strukturalny (P 389305, 31.03.2009),
 • System transportu koleją (P 387121, 23.01.2009),
 • Modułowe pływające systemy przeprawowe (P 385496, 23.06.2008),
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich na osnowie wolframu (P-341265, 06.07.2000),
 • Nasycanie tulei samosmarujących łożysk porowatych (P-326192, 07.05.1998).

Zgłoszenie patentowe międzynarodowe:

 • An active protection system (EP15166490.1, 06.05.2015),
 • A lightweight bar armor (IN10082/DELNP/2013, 25.11.2013),
 • A lightweight bar armor (IL229452, 25.11.2013),
 • Method Of Conjugated Hydrocarbon Gas Extraction And Storage CO2 In Horizontal Wellbores (EP13461507.9, 25.02.2013),
 • A railway wagon and a mechanism for rotating and blocking a loading floor of a railway wagon for combined transportation (EP12170915.8, 05.06.2012),
 • A cassette of a floating bridge (EP12171708.6, 12.06.2012),
 • A lightweight bar armor (PCT/EP2012/059912, 25.05.2012),
 • A sectional pontoon bridge (EP10461514.1, 05.05.2010),
 • A railway wagon with a rotatable loading floor (EP10461528.1, 14.09.2010),
 • Modular floating system and a method of its manufacture (EP09460031.9, 22/06/2009).

Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy:

 • Urządzenie przesiewowe (Prawo ochronne nr RWU.070912, z dnia 10.04.2019)
 • Przeciwwybuchowy panel ochronny (Prawo ochronne nr RWU.070249, z dnia 19.04.2018)
 • Podpora systemu mocującego fotelik bezpieczeństwa (Prawo ochronne nr 070044, z dnia 14.02.2018)
 • Wieloczłonowe urządzenie penetrujące do wykonywania odwiertów o małej średnicy, (Prawo ochronne nr 068798, z dnia 25.04.2016)
 • Panel ochronny do pojazdu (Prawo ochronne nr 66964, z dnia 06.06.2013)
 • Pancerz prętowy o małej masie efektywnej (Prawo ochronne nr 120733, z dnia 03.09.2013)
 • Pierścień uszczelniający złącza kielichowego (Prawo ochronne nr 61107, z dnia 28.02.2005r.),
 • Złącze kielichowe (Prawo ochronne nr 60192, z dnia 27.02.2004r.).

Prawo ochronne z tytułu rejestracji wzoru przemysłowego:

 • Korpus jednoosiowego robota do zadań zwiadowczych i rozpoznawczych (Prawo ochronne nr 5838471-0001, z dnia 29/11/2018)
 • Koło bezoponowe jednoosiowego robota do zadań zwiadowczych i rozpoznawczych (Prawo ochronne nr 5839016-0001, z dnia 29/11/2018)
 • Karoseria robota, (Prawo ochronne nr 003056894-001, z dnia 05/05/2016)
 • Obudowa łącza sterowania, (Prawo ochronne nr 003056894-002, z dnia 05/05/2016)
 • Reflektor robota, (Prawo ochronne nr 003056894-003, z dnia 05/05/2016)
 • Robot, (Prawo ochronne nr 003056894-004, z dnia 05/05/2016)

Zgłoszenie wzoru użytkowego:

 • Pancerz prętowy o małej masie efektywnej (Wzór użytkowy nr W120733, 03.02.2012),
 • Zestaw badawczy (wzór użytkowy nr W.124200, 25.06.2015r),
 • Przyrząd do mocowania tulei cylindrowej w procesie obróbki laserowej (Wzór użytkowy nr W-102630, 06.10.1998r.),
 • Urządzenie ograniczające zużycie paliwa i emisję składników toksycznych w gaźnikowych silnikach spalinowych (Wzór użytkowy nr W- 209671),
 • Urządzenie do technologicznej próby zginania drutów (Wzór użytkowy nr W-90956 z dn. 11.09.1990r, udział w opracowaniu70%). Home...