1. Działalność publikacyjna Wydziału

Pracownicy naukowi opublikowali w 60 letnim okresie istnienia Wydziału:
  • ponad 300 monografii,
  • ponad 3000 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • ponad 3000 referatów wygłoszonych i opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.

Liczbowy wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej - 2019 rok (nowy wykaz MNiSW)


 
2019
 
 
 
Razem
Publikacje z nowego (2019 r.) wykazu czasopism MNISW
(w tym publikacje za 70-200 pkt.)
49
(30)
 
 
 
49
Publikacje spoza wykazu czasopism MNISW
26
 
 
 
26
Monografie naukowe i rozdziały w monografiach
8
 
 
 
8
Publikacje w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of Science, Scopus
45
 
 
 
45


Poniżej zamieszczono liczbowy wykaz wybranych publikacji pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej za lata 2015 - 2018

 
2015
2016
2017
2018
Razem
Publikacje w czasopismach z części A wykazu czasopism MNISW
27
29
21
36
113
Publikacje w czasopismach z części B wykazu czasopism MNISW
76
55
50
56
237
Monografie naukowe i rozdziały w monografiach
15
17
8
28
68
Publikacje w materiałach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of Science, Scopus
26
24
15
51
116


2. Punktacja za artykuły naukowe opublikowane w roku 2017 i 2018

Lista czasopism punktowanych ogłoszona w dniu 26.01.2017

Część A ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część B ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016
Część C ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013 - 2016


3. Punktacja za publikacje naukowe od roku 2019

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszony w dniu 17.12.2019 r.

Punktacja za recenzowane monografie naukowe za lata 2017, 2018, 2019

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji miedzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ogłoszony w dniu 18.12.2019 r.

Punktacja za artykuły w czasopismach z nowego wykazu MNiSW dla publikacji od roku 2019.


4. Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW, dla listy z 26.01.2017 r.

Szukaj czasopisma