RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

Sekretarz Rady: dr inż. Adam WOŹNIAK

 

Członkowie rady:

  • Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych - Zobacz »
  • Pozostali członkowie Rady - Zobacz »
  • Goście zaproszeni do uczestnictwa w Radzie - Zobacz »

 

 Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

1 prof. dr hab. inż. Kazimierz BACZEWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
2 dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ Budowa i eksploatacja maszyn
3 dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK Budowa i eksploatacja maszyn
4 dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
5 prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI Budowa i eksploatacja maszyn
6 prof. dr hab. Dorota KOCAŃDA Budowa i eksploatacja maszyn
7 prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA Budowa i eksploatacja maszyn
8 prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
9 dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
10 dr hab. inż. Piotr RYBAK  Budowa i eksploatacja maszyn
11 dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK Budowa i eksploatacja maszyn
12 dr hab. inż. Andrzej TYPIAK  Budowa i eksploatacja maszyn
13 prof. dr hab. inż. Jerzy WALENTYNOWICZ  Budowa i eksploatacja maszyn
14 płk dr hab. inż. Wiesław BARNAT  Mechanika
15 prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY  Mechanika
16 prof. dr hab. inż. Tadeusz NIEZGODA Mechanika
17 dr hab. Elżbieta SZYMCZYK  Mechanika
18 dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK Mechanika
19 dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI  Mechanika

 

 Pozostali członkowie Rady

20 płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI Zca Dziekana
21 dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI NA - IPMiT
22 ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI NA- IBM
23 dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI NA - KMiIS
24 dr inż. Marcin WIECZOREK NA - IPMiT
25 dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI  NA - IPMiT
26 mgr Cezary DANIELSKI  nie NA – Kierownik Administracyjny
27 mgr inż. Robert KOSSOWSKI nie NA – Kierownik Dziekanatu
28 mgr inż. Olga MICHNIKOWSKA Doktorantka
29 inż. Izabela DŁUGOŁĘCKA  Studentka
30   Adam MAJEWSKI Student
31   Emilia MINAKOWSKA Studentka
32   Ernest STOMA  Student
33   Vacat  Student
34   Vacat  Student
35   Vacat  Student

 

 Goście zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady:

1 prof. dr hab. inż. Czesław GOSS