O Nas

Finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmuje działania dotyczące:

Informacje dotyczące konkursów oraz wzory dokumentów dostępne tutaj


Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW.


Lider

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.
 Home...