RADA RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ „INŻYNIERIA MECHANICZNA”

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

Zastępca Przewodniczącego Rady

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT

Członkowie rady

dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK, prof. WAT
dr hab. inż. Krzysztof FALKOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Piotr KONIORCZYK
dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT
dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI, prof. WAT
dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT
dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT
dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK, prof. WAT

 

Sekretarz Rady

dr inż. Adam WOŹNIAK

 

Back...