Komisja ds. nauki i rozwoju:

1. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT
2. dr hab. inż. Wiesław BARNAT, prof. WAT
3. dr hab. inż. Piotr RYBAK, prof. WAT - Prodziekan ds. naukowych
4. prof. dr hab. Dorota KOCAŃDA
5. dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT
6. dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK prof. WAT - Przewodniczący
7. dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT - Z-ca przewodniczącego

Komisja ds. studenckich:

1. dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI, prof. WAT - Przewodniczący
2. płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI - Z-ca dziekana
3. prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY - Prodziekan ds. kształcenia
4. ppłk dr inż. Tomasz MUSZYŃSKI - Z-ca przewodniczącego
5. st. szer. pchor. Łukasz MAKARYK - przedstawiciel studentów

Komisja ds. kształcenia:

1. dr hab. Elżbieta SZYMCZYK, prof. WAT - Przewodnicząca
2. dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI - Z-ca przewodniczącej
3. dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT - Prorektor ds. kształcenia
4. prof. dr hab. inż. Marian KLASZTORNY - Prodziekan ds. kształcenia
5. dr inż. Waldemar PŁOCHARZ
6. dr inż. Stanisław KOWALCZYK
7. dr inż. Piotr SZURGOTT
8. mgr inż. Rober KOSSOWSKI - Kierownik Dziekanatu
9. mgr inż. Karol KOŃCZALSKI - przedstawiciel doktorantów
10. Arkadiusz CHODKIEWICZ - przedstawiciel studentów

Komisja ds. odwoławczych, regulaminowych i etyki zawodowej:

1. dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI, prof. WAT - Przewodniczący
2. dr inż. Marcin WIECZOREK
3. płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI Z-ca dziekana, Z-ca przewodniczącego
4. dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK
5. dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI

Komisja ds. mienia i finansów:

1. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI, prof. WAT - Z-ca przewodniczącego
2. dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI
3. dr inż. Józef WRONA - Przewodniczący
4. mgr Cezary DANIELSKI - Kierownik administracyjny

Komisja ds. kadrowych:

1. dr inż. Grzegorz TRAWIŃSKI - Z-ca przewodniczącego
2. dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI - Przewodniczący
3. dr inż. Józef WRONA
4. mgr Cezary DANIELSKI - Kierownik administracyjny  Back...