RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO, KADENCJA 2016-2020

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

Sekretarz Rady: dr inż. Adam WOŹNIAK

 

Członkowie rady:

  • Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych - Zobacz »
  • Pozostali członkowie Rady - Zobacz »
  • Goście zaproszeni do uczestnictwa w Radzie - Zobacz »

 

 Członkowie Rady zatrudnieni w jednostce, którzy złożyli odpowiednie oświadczenia i zostali zaliczeni do minimum kadrowego jednostki. Uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych

1 prof. dr hab. inż. Kazimierz BACZEWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
2 dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ Budowa i eksploatacja maszyn
3 dr hab. inż. Tadeusz DZIUBAK Budowa i eksploatacja maszyn
4 dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
5 prof. dr hab. inż. Tadeusz KAŁDOŃSKI Budowa i eksploatacja maszyn
6 prof. dr hab. Dorota KOCAŃDA Budowa i eksploatacja maszyn
7 prof. dr hab. inż. Stanisław KONOPKA Budowa i eksploatacja maszyn
8 prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
9 dr hab. inż. Józef PSZCZÓŁKOWSKI Budowa i eksploatacja maszyn
10 dr hab. inż. Piotr RYBAK  Budowa i eksploatacja maszyn
11 dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK Budowa i eksploatacja maszyn
12 dr hab. inż. Andrzej TYPIAK  Budowa i eksploatacja maszyn
13 prof. dr hab. inż. Jerzy WALENTYNOWICZ  Budowa i eksploatacja maszyn
14 prof. dr hab. inż. Wiesław BARNAT  Mechanika
15 dr hab. inż. Andrzej LESKI  Mechanika
16 prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI Mechanika
17 dr hab. Elżbieta SZYMCZYK  Mechanika
18 dr hab. inż. Wiesław SZYMCZYK Mechanika
19 dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI  Mechanika

 

 Pozostali członkowie Rady

20 płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI Zca Dziekana
21 dr inż. Józef WRONA Dyrektor IBM
22 dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI NA - IPMiT
23 dr inż. Krzysztof GRZELAK NA- IBM
24 dr inż. Grzegorz SŁAWIŃSKI NA - KMiIS
25 dr inż. Marcin WIECZOREK NA - IPMiT
26 dr inż. Andrzej ŻUCHOWSKI  NA - IPMiT
27 mgr Cezary DANIELSKI  nie NA – Kierownik Administracyjny
28 mgr inż. Robert KOSSOWSKI nie NA – Kierownik Dziekanatu
29 mgr inż. Aleksandra LĘGAS Doktorantka
30   Arkadiusz FILODA  Student
31   Maria KILANOWSKA  Studentka
32   Łukasz MAKARYK  Student
33   Zuzanna NIEROBISZ  Studentka
34   Patryk PASZKA  Student
35   Paulina STĘPNIAK  Studentka
36   Justyna ZALEWSKA  Studentka