STATISTICA to zintegrowany pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego wydany przez firmę StatSoft. STATISTICA daje szeroki wybór procedur analizy i zarządzania danymi, zapewnia także wizualizację wyników analizy oraz generowanie raportów.

     Wydział Inżynierii Mechanicznej wraz z innymi wydziałami WAT wykupił licencję Site License dla wszystkich pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Licencja jest ważna do 31 lipca 2018. Dostarczone oprogramowanie w ramach tej licencji jest dostępne w wersji 32-bit i 64-bit. Licencja pozwala na zastosowania dydaktyczne oraz naukowe.
      Dystrybucją licencji ogólnouczelnianej zajmuje się Dział Informatyki WAT od 1 lutego 2017r.

     Licencja obejmuje Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (wersja polska i angielska) oraz Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych (wersja polska), czyli następujące moduły analityczne: