Wytyczne i zarządzenia

Wytyczne Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT nr 1/WIM/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.


Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Tecnicznej nr 2/RKR/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.


Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Tecnicznej nr 65/RKR/2020 z dnia 26 października 2020 r.