Wykładowca: dr inż. Dębowski Andrzej


Data aktualizacji: 2020-09-14 13:22:32
    luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień    
pon.     02.III 09.III 16.III 23.III 30.III 06.IV 13.IV 20.IV 27.IV 04.V 11.V 18.V 25.V 01.VI 08.VI 15.VI 22.VI 29.VI 06.VII 13.VII 20.VII 27.VII 03.VIII 10.VIII 17.VIII 24.VIII 31.VIII 07.IX 14.IX 21.IX 28.IX BeS

Badania eksperymentalne samochodów

1-2   Ird(Zp./ ćw)
T7B1S1
12/ 23
        REZ   Par(ć)
WLO18FX2S1
10/ 13
  Par(ć)
WLO18FX2S1
4.23/ 135
          Par(ć)
WME18MI1S1; WME18MN1S1
3/ 23a
Par(ć)
WME18MC1S1
3/ 23a
                      Par(Zp)
WLO18FX3S1; WLO18FX1S1; WLO18FX2S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1; WLO18FW1S1
15/ 23a
    L 6
L 6
Zp/lab. 2
Zp/lab. 2
Zp/lab. 2

dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Sobczyk Zbigniew
dr hab. inż. Wysocki Józef
dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Sobczyk Zbigniew

3-4             REZ   Par(ć)
WLO18FX1S1
10/ 13
    Par(ć)
WME18MT1S1
3/ 23a
                                  Par(Zp)
WLO18FX3S1; WLO18FX1S1; WLO18FX2S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1; WLO18FW1S1
15/ 23a
    Ird

Inżynieria ruchu drogowego

5-6             REZ     Par(ć)
WME18MX1S1
3/ 23a
Par(ć)
WME18MX2S1
5/ 23a
Par(ć)
WME18MX2S1
5/ 23a
Par(ć)
WME18MX2S1
5/ 23a
                                Par(Zp.)
WME18BX1S1; WME18BX2S1; WME18BX3S1
15/ 23a
    Zp./ ćw 2

dr inż. Dębowski Andrzej

7-8             REZ     Par(ć)
WLO18FX1S1
4.23/ 135
                                      Par(Zp.)
WME18BX1S1; WME18BX2S1; WME18BX3S1
15/ 23a
    Mrp

Mechanika ruchu pojazdów

9-10             REZ                                                   ć 12
L 10
L 4
Zp./ ćw 2
Zp.L./Ćw. 2
Zp/lab. 2
Zp/lab. 2

dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej
mgr inż. Ziubiński Mateusz
dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej
mgr inż. Ziubiński Mateusz

11-12             REZ                                                   Par

Podstawy automatyki i robotyki

13-14             REZ                                                   ć 94
Zp 6
Zp. 8
Zp./ ćw 2

dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej
dr inż. Dębowski Andrzej

wt.     03.III 10.III 17.III 24.III 31.III 07.IV 14.IV 21.IV 28.IV 05.V 12.V 19.V 26.V 02.VI 09.VI 16.VI 23.VI 30.VI 07.VII 14.VII 21.VII 28.VII 04.VIII 11.VIII 18.VIII 25.VIII 01.IX 08.IX 15.IX 22.IX 29.IX    
1-2                   Par(ć)
WME18BX2S1
3/ 23a
  Par(ć)
WME18MX1S1
3/ 23a
          Par(ć)
WME18MT1S1
3/ 23a
                               
3-4                   Par(ć)
WLO18FX3S1
31/ 158
Par(ć)
WME18MX1S1
3/ 23a
Par(ć)
WME18BX2S1
3/ 23a
Par(ć)
WME18BX3S1
3/ 23a
        Par(ć)
WME18MT1S1
3/ 23a
                               
5-6                                   Par(ć)
WME18MC1S1
3/ 23a
                               
7-8                 Par(ć)
WLO18FX3S1
31/ 158
  Par(ć)
WLO18FX1S1
37/ 158
Par(ć)
WME18BX1S1
5/ 23a
                                  Mrp(Zp.L./Ćw.)
M7M1S1
       
9-10                                                                    
11-12                                                                    
13-14                                                                    
śr.     04.III 11.III 18.III 25.III 01.IV 08.IV 15.IV 22.IV 29.IV 06.V 13.V 20.V 27.V 03.VI 10.VI 17.VI 24.VI 01.VII 08.VII 15.VII 22.VII 29.VII 05.VIII 12.VIII 19.VIII 26.VIII 02.IX 09.IX 16.IX 23.IX 30.IX    
1-2                 Knf   Par(ć)
WME18BX2S1
2/ 23a
            Par(ć)
WME18MN1S1; WME18MI1S1
3/ 23a
                               
3-4           Mrp(ć)
M7M1S1
12/ 23
  Par(ć)
WLO18FX2S1
10/ 13
Knf                 Par(ć)
WME18MN1S1; WME18MI1S1
3/ 23a
                               
5-6             Mrp(L)
M7M1S1
12/ 23;11/ 23
Par(ć)
WLO18FX1S1
26/ 158
Knf                                                  
7-8   OdZ       ODZ     Knf Mrp(L)
M7M1S1
12/ 23;11/ 23
        ODZ                         ODZ            
9-10               Par(ć)
WME18MC1S1
5/ 23a
Knf                                                  
11-12                 Knf                                                  
13-14                 Knf                                                  
czw.     05.III 12.III 19.III 26.III 02.IV 09.IV 16.IV 23.IV 30.IV 07.V 14.V 21.V 28.V 04.VI 11.VI 18.VI 25.VI 02.VII 09.VII 16.VII 23.VII 30.VII 06.VIII 13.VIII 20.VIII 27.VIII 03.IX 10.IX 17.IX 24.IX      
1-2               Par(ć)
WME18BX1S1
5/ 23a
Knf   Par(ć)
WME18BX1S1
5/ 23a
      Święto WIM       Par(ć)
WLO18FW1S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1
                             
3-4                 Knf     Par(ć)
WME18BX3S1
3/ 23a
  Par(ć)
WME18BX3S1
3/ 23a
Święto WIM                                      
5-6                 Knf Par(ć)
WLO18FX2S1
221/ 135
        Święto WIM                                      
7-8                 Knf           Święto WIM     Par(ć)
WME18MT1S1
3/ 23a
                               
9-10                 Knf   Par(ć)
WLO18FX3S1
7/ 13
      Święto WIM                                      
11-12                 Knf                                                  
13-14                 Knf                                                  
pt.     06.III 13.III 20.III 27.III 03.IV 10.IV 17.IV 24.IV 01.V 08.V 15.V 22.V 29.V 05.VI 12.VI 19.VI 26.VI 03.VII 10.VII 17.VII 24.VII 31.VII 07.VIII 14.VIII 21.VIII 28.VIII 04.IX 11.IX 18.IX 25.IX      
1-2                 Knf                 Par(ć)
WLO18FW1S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1
Par(ć)
WLO18FW1S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1
                             
3-4                 Knf                 Par(ć)
WLO18FW1S1; WLO18FW3S1; WLO18FW2S1
                               
5-6               Par(ć)
WLO18FX3S1
9/ 158
Knf                                         Par(Zp.)
WME18MC1S1; WME18MI1S1; WME18MT1S1; WME18MN1S1; WME18MX1S1; WME18MX2S1
15/ 23a
       
7-8                 Knf       Mrp(L)
M7M1S1
12/ 23;11/ 23
                                Par(Zp.)
WME18MC1S1; WME18MI1S1; WME18MT1S1; WME18MN1S1; WME18MX1S1; WME18MX2S1
15/ 23a
       
9-10                 Knf                                                  
11-12                 Knf                                                  
13-14                 Knf                                                  
sob.   29.II 07.III 14.III 21.III 28.III 04.IV 11.IV 18.IV 25.IV 02.V 09.V 16.V 23.V 30.V 06.VI 13.VI 20.VI 27.VI 04.VII 11.VII 18.VII 25.VII 01.VIII 08.VIII 15.VIII 22.VIII 29.VIII 05.IX 12.IX 19.IX 26.IX      
1-2                                                                    
3-4                                                           Par(Zp./ ćw)
WME18MX1N1
6/ 23a
       
5-6                                                       BeS(Zp/lab.)
WME19MM1N4
  Par(Zp)
WLO18FX2N1; WLO18FX1N1
15/ 23a
       
7-8                       BeS(L)
WME19MM1N4
12/ 23;18/ 23
BeS(L)
WME19MM1N4
12/ 23;18/ 23
                                         
9-10           Par(ć)
WME18MX1N1
7/ 23a
  Par(ć)
WME18MX1N1
5/ 23a
      50%
BeS(L)
WME19MM1N4
12/ 23;18/ 23
50%
BeS(L)
WME19MM1N4
12/ 23;18/ 23
                                         
11-12                         Mrp(L)
M7S1N1
11/ 23;12/ 23;17/ 23
                                         
13-14                                                                    
niedz.   01.III 08.III 15.III 22.III 29.III 05.IV 12.IV 19.IV 26.IV 03.V 10.V 17.V 24.V 31.V 07.VI 14.VI 21.VI 28.VI 05.VII 12.VII 19.VII 26.VII 02.VIII 09.VIII 16.VIII 23.VIII 30.VIII 06.IX 13.IX 20.IX 27.IX      
1-2           Par(ć)
WLO18FX1N1
4.23/ 135
  Mrp(ć)
M7S1N1
12/ 23
Mrp(ć)
M7S1N1
12/ 23
                                                 
3-4                 Mrp(L)
M7S1N1
11/ 23;12/ 23;17/ 23
    Par(ć)
WLO18FX2N1
A.1.3/ 135
                                           
5-6                       Par(ć)
WLO18FX1N1
A.1.3/ 135
              Mrp(Zp./ ćw)
M7S1N1
12/ 23
                           
7-8       Mrp(ć)
M7S1N1
12/ 23
Mrp(ć)
M7S1N1
13/ 23
Par(ć)
WLO18FX2N1
A.1.3/ 135
          Mrp(ć)
M7S1N1
12/ 23
              Mrp(Zp/lab.)
M7S1N1
11/ 23;12/ 23;17/ 23
                           
9-10                                                                    
11-12                                                                    
13-14                                                                    
 Można wyświetlić rozkład zajęć w Google Kalendarz korzystając z komputera lub telefonu komórkowego. Link do kalendarza swojego rozkładu, proszę pobrać z strony   http://plansoft.org/wat/wme.html  Ściąga dla użytkowników iKalendarza:  http://plansoft.org/Sciaga.JakWyswietlicKalendarz.pdf
Dokument został utworzony za pomocą programu Plansoft.org